Zasady rekrutacji w Szkole Promyk

Jeżeli są Państwo zainteresowani odwiedzeniem szkoły lub uzyskaniem informacji o dostępności wolnych miejsc, prosimy o wypełnienie krótkiego formularza zgłoszeniowego. Skontaktujemy się z Państwem w ciągu 24h.

Zasady rekrutacji

 1. Spotkania z rodzicami odbywają się w dni powszednie w godzinach 9.00−17.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z dyrektorem szkoły.
 2. Kandydaci do klasy 1 są objęci rozmowami rekrutacyjnymi i egzaminami.
 3. Szkoła organizuje dni otwarte dla kandydatów do szkoły.
 4. Kandydaci na uczniów będą mogli wziąć udział w zajęciach prowadzonych przez kadrę pedagogiczną Niepublicznej Szkoły Podstawowej Promyk Szkoła jak Dom z Odziałami Dwujęzycznymi im. I.J. Paderewskeigo w Szczecinie.

 

Zasady rekrutacji dla uczniów klasy 1 i oddziału „0”

 1. Rodzice zgłaszają kandydaturę dziecka do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Promyk Szkoła jak Dom poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia dostępnego na stronie internetowej.
 2. Liczba miejsc w szkole jest ograniczona. O kolejności przyjęć decyduje lista zgłoszeń prowadzona przez dyrektora szkoły.
 3. Pierwszeństwo przyjęcia do oddziału  „0” przysługuje:
  • absolwentom i ich rodzeństwu uczęszczającym do Przedszkoli Promyk                          
 4. Pierwszeństwo przyjęcia do klasy 1 przysługuje:
  • absolwentom i ich rodzeństwu uczęszczającym do Przedszkoli Promyk
 5. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor placówki.
 6. Przyjęcie dziecka do szkoły następuje po podpisaniu  umowy i wpłacie wpisowego.             
 7. Rodzice kandydatów uczniów klas 1 mają obowiązek przedstawić informację o gotowości szkolnej przygotowaną przez placówkę w której dziecko realizuje roczne przygotowanie do obowiązku szkolnego.