Świetlica szkolna

  • Świetlica szkolna działa w godzinach 7.00-8.00 oraz 15.30-17.00 w oparciu o program nawiązujący do szkolnego programu wychowawczego.
  • Organizacja zajęć w świetlicy umożliwia dzieciom rozwijanie zainteresowań oraz wspiera uczniów w odkrywaniu talentów.
  • Rodzice deklarują pisemnie (Karta Zgłoszenia) chęć korzystania przez dziecko z opieki świetlicowej.
  • Regulamin i program opiekuńczo – wychowawczy świetlicy jest dostępny dla rodziców w świetlicy.

 

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą zajęć w Niepublicznej Szkole Podstawowej Promyk Szkoła jak Dom, podczas których uczniowie rozwijają zainteresowania i zdolności interpersonalne nabywają nowe umiejętności, zdobywają wiedzę.