Projekt "Złote Szkoły NBP"

Narodowy Bank Polski - Internetowy Serwis Informacyjny

Temat I edycji 2020/2021: Giganci finansów osobistych

 

Uczniowie klasy 7 Niepublicznych Szkół Promyk relizują projekt pt. "Złote Szkoły NBP" w ramach edukacji ekonomicznej i doradztwa zawodowego. Uczestnicy projektu mają do wykonania trzy zadania:

- spotkanie z ekspertem,

- lekcję z ekonomią,

- debatę szkolną.

W ramach relizacji pierwszego zadania, w marcu 2021 naszą szkołę odwiedziły pani dr Lidia Kłos z Uniwersytetu Szczecińskiego, z Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania, pani Jolanta Michalak - zastępca dyrektora ZUS w Szczecinie oraz pani Izabella Pawłowska - specjalista ds. komunikacji społecznej i edukacji.

Dr Lidia Kłos poprowadziła lekcję pt. “Moje oszczędności - pierwsza karta płatnicza, konto bankowe, lokaty i poduszka finansowa”. Na koniec spotkania odbyła się dyskusja na temat poruszanych kwestii. Uczniowie zadawali pytania. Szczególnie interesowały ich konta bankowe, możliwości oszczędzania i pożyczania pieniędzy. 

Podczas kolejnego spotkania gościliśmy w szkole p. Jolantę Michalak - zastępcę dyrektora ZUS w Szczecinie i p. Izabellę Pawłowską - specjalistę ds. komunikacji społecznej i edukacji. Mówiliśmy o ubezpieczeniach społecznych. Uczestnicy spotkania poznali termin "ubezpieczenie" oraz krótką historię ubezpieczeń społecznych. Nasze ekspertki przedstawiły uczniom rodzaje świadczeń, zarówno krótko, jak i długoterminowych. Temat ubezpieczeń okazał się dla uczestników projektu dość trudny. Młodzież znała zagadnienie ubezpieczeń wyłącznie z doświadczeń rodziców, a w szczególności temat ubezpieczeń samochodów i mieszkań. 

Pomimo, że poruszane zagadnienia były nowe, a niekiedy trudne dla uczniów, to bardzo ich zaciekawiły. Uczestnicy projektu wyrazili chęć kolejnych spotkań z ekonomią. 

IMG_1083.jpgIMG_1025.jpgIMG_1079.jpgIMG_1024.jpgIMG_1028.jpg