Wyniki Egzaminu Ósmoklasisty 2023

 nowe logo promyk


Wyniki uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Promyk Szkoła jak Dom z Oddziałami Dwujęzycznymi im. I.J. Paderewskiego:

przedmiot średnia - szkoła        średnia - województwo       średnia - kraj
język polski 74% 61% 66%
matematyka 69% 49% 53%
język angielski        90% 64% 66%