Założenia programowe Niepublicznej Szkoły Podstawowej Promyk Szkoła jak Dom


Niepubliczna Szkoła Podstawowa Promyk Szkoła jak Dom uzyskała wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej, prowadzonego przez Gminę Miasto Szczecin dnia 13.09.2013r. pod numerem WOś-S.4430.611.2013r.

Misją naszej prywatnej szkoły jest wszechstronny rozwój osobowości ucznia i przygotowanie go do twórczego i samodzielnego życia w ciągle zmieniającym się społeczeństwie.

Szkoła Promyk jest kontynuacją programu wychowawczo-dydaktycznego Przedszkoli Promyk.

Założycielem Niepublicznej Szkoły Podstawowej Promyk Szkoła jak Dom i jej dyrektorem jest Helena Grzywacz, dyrektor i właściciel Przedszkoli Promyk.

DSC_3725.jpg