Nauczyciele

Alicja ZielińskaKotwica – nauczanie zintegrowane kl. I-III , wych. kl.II

Magdalena Dul - nauczanie zintegrowane kl. I-III , wych. kl.III, nauczyciel języka angielskiego

Magdalena Łukasik - nauczanie zintegrowane kl. I-III

Agnieszka Iskra - nauczanie zintegrowane kl. I-III , wych. kl.Im, psycholog szkolny

Roman Ciepliński – nauczyciel języka polskiego

Ewelina Koreń – nauczyciel języka polskiego,wych. kl. IVm

Dorota Murska – nauczyciel języka angielskiego, wych. kl.Va

Kinga Grzywacz – nauczyciel języka angielskiego, wych. kl. Vb

Renata Ćwik – nauczyciel języka niemieckiego

Katarzyna Taracińska – nauczyciel wychowania fizycznego, basen

Marek Pilch - nauczyciel wychowania fizycznego, basen

Katarzyna Rydzak – nauczyciel muzyki

Małgorzata Wilczewska – nauczyciel religii

Daria Szastaj – nauczanie zintegrowane/etyka, biologia, wych.kl. Ia

Marcin Waszak – nauczyciel matematyki,wych. kl. IVa

Grzegorz Leśniewski – nauczyciel informatyki

Kamila Bott – nauczyciel historii

Marta Sinkiewicz – nauczyciel przyrody i geografii

Janina Fijałkowska – nauczyciel techniki

Beata Marchlik – Hulbój – nauczyciel plastyki

Sylwia Baldzińska - logopeda

Paulina Janowicz - pedagog, trening umiejętności społecznych, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Znajdź nas na Facebook
Facebook