Nauczyciele

Monika Słupna – nauczanie zintegrowane kl. I-III , wych. kl.Ia

Magdalena Mroczkowska – nauczanie zintegrowane kl. I-III , wych. kl.Im

Alicja ZielińskaKotwica – nauczanie zintegrowane kl. I-III , wych. kl.III

Magdalena Dul - nauczanie zintegrowane kl. I-III , wych. kl.II i IV, nauczyciel języka angielskiego

Beata Fabisiak – nauczyciel języka polskiego

Ewa Kolenda– nauczyciel matematyki

Ewelina Koreń – nauczyciel języka polskiego,wych. kl. Vm

Dorota Murska – nauczyciel języka angielskiego, wych. kl.VIa

Kinga Grzywacz – nauczyciel języka angielskiego, wych. kl. VIb

Aleksandra Zięba – nauczyciel języka niemieckiego

Karina Antończak – nauczyciel języka niemieckiego

Katarzyna Taracińska – nauczyciel wychowania fizycznego, basen

Alicja Niedzielin-Łukaszewicz – nauczyciel wychowania fizycznego, basen

Marek Pilch - nauczyciel wychowania fizycznego, basen

Katarzyna Rydzak – nauczyciel muzyki

Agnieszka Podraza – nauczyciel religii

Teresa Dmochowska – nauczyciel religii i etyki

Marcin Waszak – nauczyciel matematyki,wych. kl. Va

Grzegorz Leśniewski – nauczyciel informatyki

Anna Pieluszczak – nauczyciel historii

Marta Sinkiewicz – nauczyciel przyrody, geografii, biologii

Janina Fijałkowska – nauczyciel techniki

Anna Orlikowska – nauczyciel plastyki

Sylwia Baldzińska - logopeda

Ewelina Kłos - psycholog szkolny

Paulina Janowicz - pedagog, trening umiejętności społecznych, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Znajdź nas na Instagramie
Instagram