Nauczyciele

Monika Słupna – nauczanie zintegrowane kl. I-III , wych. kl.IIa i IIIa

Magdalena Mroczkowska – nauczanie zintegrowane kl. I-III , wych. kl.IIm

Magdalena Dul - nauczanie zintegrowane kl. I-III , wych. kl.IIIm i V, nauczyciel języka angielskiego

Beata Fabisiak – nauczyciel języka polskiego, wych. kl. VIIa

Ewa Kolenda– nauczyciel matematyki

Anna Lencewicz– nauczyciel matematyki w oddziale dwujęzycznym

Daria Kądziołka– nauczyciel chemii, nauczyciel chemii w oddziale dwujęzycznym

Ewelina Koreń – nauczyciel języka polskiego

Kinga Grzywacz – nauczyciel języka angielskiego, wych. kl. VIIb

Agata Stefanicka – nauczyciel języka angielskiego

Sebastian Pokora – nauczyciel języka angielskiego

Aleksandra Zięba – nauczyciel języka niemieckiego

Karina Antończak – nauczyciel języka niemieckiego

Katarzyna Taracińska – nauczyciel wychowania fizycznego, basen

Alicja Judyn – nauczyciel wychowania fizycznego, basen

Katarzyna Rydzak – nauczyciel muzyki

Małgorzata Wilczewska– nauczyciel religii i etyki

Teresa Dmochowska – nauczyciel religii i etyki

Marcin Waszak – nauczyciel matematyki i fizyki,wych. kl. VIa

Grzegorz Leśniewski – nauczyciel informatyki

Anna Pieluszczak – nauczyciel historii

Marta Sinkiewicz – nauczyciel przyrody, geografii, biologii, wych. kl. IV

Janina Fijałkowska – nauczyciel techniki

Anna Orlikowska – nauczyciel plastyki

Małgorzata Krzakowska – nauczyciel plastyki

Sylwia Baldzińska - logopeda

Ewelina Kłos - psycholog szkolny

Paulina Janowicz - pedagog, trening umiejętności społecznych, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne