Nauczyciele

Helena Grzywacz – dyrektor szkoły

Monika Słupna – nauczanie zintegrowane kl. I-III , wych. kl.IIm i IIIb

Magdalena Mroczkowska – nauczanie zintegrowane kl. I-III , wych. kl.IIa

Magdalena Dul - nauczanie zintegrowane kl. I-III , wych. kl.IIIm, nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel geografii

Joanna Demiańczuk nauczanie zintegrowane kl. I-III , wych. kl.IIIm

Anna Gibowska nauczanie zintegrowane kl. I-III , wych. kl.Ib

Beata Fabisiak – nauczyciel języka polskiego, wych. kl. Va

Monika Butrymowska – nauczyciel matematyki, wych. kl. IVm

Grażyna Lesiecka – nauczyciel matematyki, wych. kl. IVa

Kamila Grzybowska nauczyciel chemii i plastyki

Ewelina Koreń – nauczyciel języka polskiego, wych. kl. Im

Kinga Grzywacz – nauczyciel języka angielskiego, wych. kl. Vm

Agata Stefanicka – nauczyciel języka angielskiego

Sebastian Pokora – nauczyciel języka angielskiego

Diana Pokora – nauczyciel języka angielskiego

Anna Winiarczuk – nauczyciel języka angielskiego

Aleksandra Zięba – nauczyciel języka niemieckiego, wych. kl. Ia

Karina Antończak – nauczyciel języka niemieckiego

Katarzyna Taracińska – nauczyciel wychowania fizycznego, basen

Paweł Rut – nauczyciel wychowania fizycznego, basen

Małgorzata Górna – nauczyciel muzyki

Małgorzata Wilczewska– nauczyciel religii

Grzegorz Leśniewski – nauczyciel informatyki

Anna Pieluszczak – nauczyciel historii i wos-u

Marta Sinkiewicz – nauczyciel przyrody, geografii, biologii, wych. kl. VII

Janina Fijałkowska – nauczyciel techniki i fizyki

Sylwia Baldzińska - logopeda

Magdalena Sierzchała - logopeda

Małgorzata Jaromik - nauczyciel języka polskiego

Patrycja Kryszałowicz - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy VIm

Ewelina Kłos - psycholog

Edyta Grabowska - psycholog 

Paulina Janowicz - pedagog, trening umiejętności społecznych, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Marzena Baran - pedagog specjalny

Irena Poczobut-Odlanicka- bibliotekarz, nauczyciel matematyki