Kadra Niepublicznej Szkoły Podstawowej Promyk

Nasz zespół pedagogiczny to wysoko wykwalifikowani nauczyciele, ceniący kreatywność, profesjonalizm, zaangażowanie na rzecz rozwoju dzieci i szkoły. Są oni przygotowani do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a ich wyposażenie w najnowszą wiedzę merytoryczną i metodyczną zapewnia dzieciom odpowiednie warunki do rozwoju.

Zespół naszej prywatnej szkoły podstawowej tworzą pedagodzy z pasją, systematycznie podnoszący swoje kompetencje zawodowe. Nowoczesne metody nauczania w połączeniu z doświadczeniem nauczycieli mają na celu wyposażenie naszych uczniów w dobre wszechstronne wykształcenie uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Promyk Szkoły jak Dom.

Przewiduje się kontynuację nauczania dzieci w klasach 1-3 przez nauczycieli prowadzących grupy przedszkolne i zerówki w Przedszkolach Niepublicznych Promyk. Nauczyciele Przedszkoli Promyk posiadają kwalifikacje do nauczania w klasach tzw. nauczania początkowego. 

Nasi nauczyciele - kliknij!

19.K.Grzywacz.png7.G.Lesniewska.png5.A.Cichocka.png10.R.Pulka.png11.A.Guzierowicz.png6.E.Klos.png20.Ag.Strycharczyk.png21.K.Taracinska.png20.M.Slupna.png18.S.Baldzinska.png1.A.Szpakowski.png19.Ag.Iskra.png