Koncerty i występy naszych uczniów

W Niepublicznej Szkole Podstawowej Promyk kładziemy duży nacisk na artystyczny rozwój naszych podopiecznych. W Promyku można można realizować ścieżkę edukacyjną szkoły muzycznej lub rozwijać pasje artystyczne w ramach regularnych zajęć szkoły podstawowej. Spośród bogatej oferty uczniowie mogą wybrać dodatkowe zajęcia, takie jak: taniec, śpiew, nauka gry na instrumentach oraz wiele innych. Prowadzimy też różne koła zainteresowań dla naszych podopiecznych, między innymi koło teatralne czy muzyczne.

Doceniamy starania dzieci, które uczą się w naszej szkole i pragniemy zapewniać im wiele możliwości do dzielenia się swoimi pasjami z innymi. Organizujemy liczne koncerty i występy. Z reguły odbywają się one w związku ze świętowaniem różnych okazji takich, jak Nowy Rok, święta, pierwszy dzień wiosny itp. Artystyczne wydarzenia nierzadko łączą się z patronem naszej szkoły, którym jest Ignacy Jan Paderewski. Organizujemy także liczne konkursy tematyczne, np. muzyczne czy recytatorskie, również w języku angielskim.

Co roku w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie organizujemy koncert zimowy i końcoworoczny uczniów muzycznych Szkół Promyk. Występują oni wspólnie z młodymi artystami z koła teatralnego. 

Jak wyglądają takie prezentacje? Zobaczcie nasze filmy i galerię zdjęć!