Dzień szkolny w Szkole Promyk

  • Lekcje w Szkole Podstawowej Promyk rozpoczynają się o godzinie 8.30, a kończą się o 14.20. W tym czasie realizowane są zajęcia obowiązkowe, wynikające z ramowego planu nauczania ustalonego przez MEN dla szkół publicznych, rozszerzone o naukę języka angielskiego i niemieckiego.
  • O przerwach w klasach I – III decyduje nauczyciel, dostosowując ich częstotliwość i czas trwania do potrzeb uczniów.
  • Przerwa śniadaniowa w klasach I – III trwa 20 minut.

 
W klasach IV – VI zajęcia odbywają się wg harmonogramu:

7.45 – 8.30   lekcja 1
8.30 – 8.35   przerwa
8.35 – 9.20   lekcja 2
9.20 – 9.25   przerwa
9.25 – 10.10   lekcja 3
10.10 – 10.25   przerwa śniadaniowa
10.25 – 11.10   lekcja 4
11.10 – 11. 15
  przerwa
11.15 – 12. 00
  lekcja 5
12.00 – 12.05   przerwa
12.05 – 12.50   lekcja 6
12.50 – 13.35 przerwa obiadowa
13.35 – 14.20    lekcja
14.20 – 14.25   przerwa
14.25 – 15.10   lekcja 8
Znajdź nas na Facebook
Facebook
Znajdź nas na Instagramie
Instagram