Dzień szkolny w Szkole Promyk

  • Lekcje w Szkole Podstawowej Promyk rozpoczynają się o godzinie 8.30, a kończą się o 14.20. W tym czasie realizowane są zajęcia obowiązkowe, wynikające z ramowego planu nauczania ustalonego przez MEN dla szkół publicznych, rozszerzone o naukę języka angielskiego i niemieckiego.
  • O przerwach w klasach I – III decyduje nauczyciel, dostosowując ich częstotliwość i czas trwania do potrzeb uczniów.
  • Przerwa śniadaniowa w klasach I – III trwa 20 minut.

 
W klasach IV – VI zajęcia odbywają się wg harmonogramu:

8.30 – 9.15   lekcja 1
9.15 – 9.25   przerwa
9.25 – 10.10   lekcja 2
10.10 – 10.30   przerwa śniadaniowa
10.30 – 11.15   lekcja 3
11.15 – 11.25   przerwa
11.25 – 12.10   lekcja 4
12.10 – 12. 40   przerwa obiadowa
12.40 – 13. 25   lekcja 5
13.25 – 13.35   przerwa
13.35 – 14.20   lekcja 6
Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+