Dzień szkolny w Szkole Promyk

  • Lekcje w Szkole Podstawowej Promyk rozpoczynają się o godzinie 8.00 i trwają do godziny 15.30. W tym czasie realizowane są zajęcia obowiązkowe, wynikające z ramowego planu nauczania ustalonego przez MEN dla szkół publicznych, rozszerzone o naukę języka angielskiego i niemieckiego.
  • Po lekcjach obowiązkowych odbywają się warszty, koła zainteresowań, konsultacje, zajęcia wyrównawcze.
  • O przerwach w klasach I – III decyduje nauczyciel, dostosowując ich częstotliwość i czas trwania do potrzeb uczniów.

 
W klasach IV – VIII zajęcia odbywają się wg harmonogramu:

8.00 – 8.45   lekcja 1
8.50 – 9.35   lekcja 2
9.45 – 10.30   lekcja 3
10.40 – 11.25  ekcja 4
11.35 – 12.20   lekcja 5
12.20 – 13.05   przerwa obiadowa
13.05 – 13.50   lekcja 6
13.55 – 14.40
  lekcja 7
14.45 – 15.30
  lekcja 8
15.35 – 16.20   lekcja 9