Warsztaty uczniowskie - II edycja programu NBP

baner

 

Warsztat uczniowski na temat: "Safe storage of money. How are bank deposits protected?" („Bezpieczne przechowywanie pieniędzy. Jak chronione są depozyty w bankach?”) odbył się 14 marca 2022. Uczennice klasy 7m Julia Halec oraz Maja Kanclerz przygotowały i poprowadziły warsztat w języku angielskim w ramach lekcji geografii. Opiekunem grupy warsztatowej była Pani Magdalena Dul, nauczyciel języka angielskiego i geografii w języku angielskim. Ekspertem była Pani Ewa Kowalewska, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

W dniu 11 marca 2022 r. odbyły się warsztaty uczniowskie w ramach lekcji matematyki oraz projektu Złote Szkoły NBP – Bezpieczni w finansach osobistych na temat: „Ryzyko pułapki rosnącego zadłużenia. Co trzeba wiedzieć o szybkich pożyczkach?”. Warsztat przeptrowadziła Pani Daria Kądziołka - nauczyciel matematyki i chemii. Do warsztatów przystąpili uczniowie klas siódmych. Warsztaty były oparte o studium przypadku. Siódmoklasiści zostali podzieleni na trzy zespoły i otrzymali sytuację losową z dziedziny finansów i bankowości, którą mieli przeanalizować oraz wybrać najlepsze rozwiązanie.