logo zs

Program Złote Szkoły NBP

Temat I edycji 2020/2021: Giganci finansów osobistych

 

Drugie zadanie, które uczniowie klas 7 zrealizowali w ramach programu "Złote Szkoły NBP" polegało na przeprowadzeniu lekcji szkolnej na temat przewodni edycji tj. Giganci finansów osobistych, w ramach dowolnego przedmiotu nauczanego w szkole. Zgodnie z założeniem lekcje miały mieć charakter interdyscyplinarny, tzn. łączyć tematykę ekonomii z innymi dziedzinami wiedzy. W ramach realizacji tego zadania uczniowie wzięli udział w lekcjach: historii, matematyki, j. angielskiego i doradztwa zawodowego podczas których omawiane były zagadnienia ekonomiczne. 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI

     HISTORIA
     

 MATEMATYKA

     JĘZYK ANGIELSKI

       

 

 

Narodowy Bank Polski - Internetowy Serwis Informacyjny

Temat I edycji 2020/2021: Giganci finansów osobistych

 

Uczniowie klasy 7 Niepublicznych Szkół Promyk relizują projekt pt. "Złote Szkoły NBP" w ramach edukacji ekonomicznej i doradztwa zawodowego. Uczestnicy projektu mają do wykonania trzy zadania:

- spotkanie z ekspertem,

- lekcję z ekonomią,

- debatę szkolną.

W ramach relizacji pierwszego zadania, w marcu 2021 naszą szkołę odwiedziły pani dr Lidia Kłos z Uniwersytetu Szczecińskiego, z Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania, pani Jolanta Michalak - zastępca dyrektora ZUS w Szczecinie oraz pani Izabella Pawłowska - specjalista ds. komunikacji społecznej i edukacji.

Dr Lidia Kłos poprowadziła lekcję pt. “Moje oszczędności - pierwsza karta płatnicza, konto bankowe, lokaty i poduszka finansowa”. Na koniec spotkania odbyła się dyskusja na temat poruszanych kwestii. Uczniowie zadawali pytania. Szczególnie interesowały ich konta bankowe, możliwości oszczędzania i pożyczania pieniędzy. 

Podczas kolejnego spotkania gościliśmy w szkole p. Jolantę Michalak - zastępcę dyrektora ZUS w Szczecinie i p. Izabellę Pawłowską - specjalistę ds. komunikacji społecznej i edukacji. Mówiliśmy o ubezpieczeniach społecznych. Uczestnicy spotkania poznali termin "ubezpieczenie" oraz krótką historię ubezpieczeń społecznych. Nasze ekspertki przedstawiły uczniom rodzaje świadczeń, zarówno krótko, jak i długoterminowych. Temat ubezpieczeń okazał się dla uczestników projektu dość trudny. Młodzież znała zagadnienie ubezpieczeń wyłącznie z doświadczeń rodziców, a w szczególności temat ubezpieczeń samochodów i mieszkań. 

Pomimo, że poruszane zagadnienia były nowe, a niekiedy trudne dla uczniów, to bardzo ich zaciekawiły. Uczestnicy projektu wyrazili chęć kolejnych spotkań z ekonomią. 

IMG_1083.jpgIMG_1025.jpgIMG_1079.jpgIMG_1024.jpgIMG_1028.jpg


nowe logo promyk male

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

Rozpoczęcie zajęć 

1 września 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2020 r.

Ferie zimowe

18 - 31 stycznia 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna    

1 kwietnia - 6 kwietnia 2021 r.

Zakończenie zajęć 

25 czerwca 2021 r.

Ferie letnie

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.


Dni dyrektorskie

4.01.2021 r. (pn.), 5.01.2021 r. (wt.) – poniedziałek i wtorek przed Świętem Trzech Króli

05.06.2021 r. (pt.) - piątek po Bożym Ciele

 

ZEBRANIA ORGANIZACYJNE Z RODZICAMI

8 września (wt.) godz. 17.00 – klasy 2, godz. 18.00 – klasy 3

9 września (śr.) godz. 17.00 – klasy 4 i 5, godz. 18.00 – klasy 6

10 września (czw.) godz. 17.00 – klasy 7

 

KLASYFIKACJA I ZEBRANIA Z RODZICAMI DOTYCZĄCE OCEN KLASYFIKACYJNYCH

do 4 grudnia – wystawienie ocen proponowanych śródrocznych

8 grudnia (wt.) i 9 grudnia (śr.) godz. 17.30 - zebrania dot. ocen śródrocznych, dyżur nauczycieli (17.00-19.00),  8 grudnia – klasy 4,5,6,7; 9 grudnia - klasy 1,2,3

7 stycznia – wystawienie ocen śródrocznych

12 stycznia (wtorek) – rada klasyfikacyjna śródroczna

do 7 maja - wystawienie ocen proponowanych końcoworocznych

11 maja (wt.) i 12 maja (śr.) godz. 17.30 - zebrania dot. ocen śródrocznych, dyżur nauczycieli (17.00-19.00),11 maja – klasy 4,5,6,7; 12 maja - klasy 1,2,3

9 czerwca – wystawienie ocen końcoworocznych

15 czerwca (wtorek) – rada klasyfikacyjna końcoworoczna

 

Od 01.09.2020r. obowiązuje Statut uchwalony 31.08.2020r. Zmiany dot. Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania
(§ 43) oraz Warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania (
§ 47, § 48).

Statut Niepublicznej Szkoły Podstawowej Promyk Szkoła jak Dom z Oddziałami Dwujęzycznymi im. I.J.Paderewskiego - sprawdź!

 

 

 

UWAGA!

Istnieje możliwość nabycia płyt z Koncertu Końcoworocznego w Filharmonii Szczecińskiej (NOSM I st. Promyk) oraz z Zakończenia Roku Szkolnego 2017/2018 w Pleciudze (NSP Promyk Szkoła jak Dom). Cena jednej płyty wynosi 20zł. Zapisy w sekretariacie.